این شعر رو حتما خیلی از مامان و باباهای مهربون یادشون هست

من که کلی باهاش خاطره دارم بغل

ولادت آقا امام زمان (عج) پیشاپیش مبارک باد

 
ای یار با شهامت
من گویم از امامت
امامت خوش صفا
دوازده پیشوا

اول امام علی(ع)
دوم امام حسن(ع)
سوم امام حسین(ع)
چهارم علی ابن الحسین(ع)

ای یار خوش گفتگو
امام پنجم بگو
از طاهران طاهر است
محمد باقر(ع) است

ششم جعفر صادق(ع)
هفتم موسی کاظم(ع)
هشتم امام رضا(ع)
رضاست به حکم قضا

نهم محمد علی(ع)
دهم علی النقی(ع)
یازدهم عسکری(ع)
دوازدهم غایب است

مهدی (عج ) صاحب زمان
اوست خدای را نشان