دیروز دفتر خاطراتمو ورق میزدم یه شعره کودکانه حدوده 10 ساله پیش گفته بودم

واستون میذارم تو وبلاگ ببینید خالتون 10 ساله پیش چه حسه شاعرانه ای داشتهنیشخند

بچه های کوچولو تو جنگل و سبزه زار

تو دریا و باغستان

تو کوه و کوهستان

بازی میکنن بادبادک    

تاب میخورن تاپ تاپک